Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 • Správce osobních údajů, Global Lease s.r.o., Praha 1, Vojtěšská 196/18, PSČ 110 00, IČ: 62029100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 118369., jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek.
 • Výše zmiňované cookies ukládají následující údaje:
  • zobrazené stránky na těchto webových stránkách;
  • odkazující stránku, ze které jste přišel;
  • operační systém;
  • prohlížeč;
  • použité zařízení, ze kterého bylo na webové stránky připojeno;
  • přibližná lokalita návštěvy.
 • Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v spodní části stránky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 • Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na naši společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Typ Jméno Expirace Přístupné pro Účel
Funkčnost wp-settings-time-1 1 rok Global Lease s.r.o. Slouží k přizpůsobení administrace a rozhraní webu.
Funkčnost wp-settings-1 1 rok Global Lease s.r.o. Slouží k přizpůsobení administrace a rozhraní webu.
Funkčnost SL_C_23361dd035530_KEY 2 roky Global Lease s.r.o. Neklasifikováno
Funkčnost gridcookie Při zavření prohlížeče Global Lease s.r.o. Poskytnutí základní funkčnosti webu.
Analytika _gat Při zavření prohlížeče Google Zrychlení načítání Google Analytics.
Analytika _gid 24 hodin Google Rozlišení zákazníků v Google Analytics.
Analytika _ga 2 roky Google Rozlišení zákazníků v Google Analytics.